start          om föreningen          medlemskap          galleri          aktuellt           kontakt  

                                             

   2017 års konserter är avslutade. Vi tackar alla: publiken, volontärerna, artisterna och alla som varit 
  delaktiga för ert engagemang och medverkan. Utan er alla hade detta inte varit genomförbart.


 


  
                           
     "I Lasses kvarter"  -  Vasagatan 91, 722 23 Västerås  -  info@ilasseskvarter.se  -  (+46) 70-062 79 80   -   www.ilasseskvarter.se