start          om föreningen          medlemskap          galleri        kontakt

      
          Besök "I Lasses kvarter" på
 
Facebook
  
            
 
            Sedan
 Lasse Färnlöf   gick ur tiden 1994, har tanken funnits att anordna
            konserter och evenemang för att hålla minnet av honom, hans musik och
            visioner vid liv. Efter förfrågningar bland musikkollegor, vänner och fans
            är det tydligt att intresset är stort. En ideell förening har därför tagit form
            som fått namnet
”i Lasses kvarter”- kulturföreningen till Lasse Färnlöfs minne 

            Lasse gillade spännande musikaliska möten. Gärna genreöverskridande
            och nyskapande. Det är denna anda föreningen vill förvalta genom att
            bjuda in musiker, artister,
 konstnärer, skådespelare, filosofer, filmare,
            musiker, dj's
från olika musikaliska områden och kulturer till möten
         
  "i Lasses kvarter"  
           

            Allt för att sprida god kultur, inspiration, hopp och kärlek i dessa tider vi lever i.
            För att förverkliga sådana ting behöver man ju, än så länge, pengar.
            Därför söker vi kultur
anslag och sponsring mm. och medlemmar naturligtvis.
            Läs om medlemsskapet
 här


           


                                                                                                                                                                            webbdesign: Grethe Färnlöf


                                                                             foto: Tore Bremer


 
                              
   "I Lasses kvarter"  -  Vasagatan 91, 722 23 Västerås  -   info@ilasseskvarter.se  -  (+46) 70 062 79 80    -   www.ilasseskvarter.se