start          om föreningen          medlemskap          galleri          kontakt         Se karta ! 



 



 
Succén med   " L a s s e   p å   r y m m e n "  fortsätter

Torsdag den 22 april  kl 19.00

Premiär  för
 D I G I T A L   J A Z Z K V Ä L L   på  Västmanlands Teater

Konserten äger rum i Teaterbistron där ett möte sker

mellan den hyllande pianisten och kompositören 

J o e l   L y s s a r i d e s  och  slagverkaren  P e t t e r   B e r n d a l e n

Läs mer om evenemanget och köp biljetter 
 h ä r  


 





                                 "i Lasses kvarter"  -  Vasagatan 91, 722 23 Västerås  -  info@ilasseskvarter.se  -  (+46) 70 062 79 80  -   www.ilasseskvarter.se